rozbudowa zakładu - roboty w branży sanitarnej

Data ogłoszenia: 2016-02-24, data zakończenia: 2016-03-09


Zapytanie ofertowe nr 3/2016

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie robót budowlanych w branży sanitarno-instalacyjnej związanych z rozbudową zakładu Zakładów Mięsnych "Szajek" Sp. z o.o. Sp. k. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami zawierają pliki zamieszczone poniżej:

ZałącznikRozmar
Pytania_i_odpowiedzi_branza_sanitarna.pdf26,36 KB
Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty.docx25,73 KB
Zalacznik_nr_2_Wykaz_robot.docx19,51 KB
Zalacznik_nr_3_Wykaz_osob.docx23,57 KB
Zalacznik_nr_4_Wzor umowy_roboty_sanitarne_m.doc113,5 KB
Zalacznik_nr_5_Przedmiar_roboty_sanitarne.pdf144 KB
Zalacznik_nr_6_Projekt_budowlany.pdf32,37 MB
Zapytanie_ofertowe_roboty_sanitarne.docx29,83 KB