Zakłady Mięsne Szajek Sp.z o.o. Sp.k - Wędliny od pokoleń
 

Zakłady Mięsne "Szajek" jest jedną z najstarszych firm w Polsce zajmujących się przetwórstwem mięsa. Firma została założona w 1905 roku przez Eustachiusza Kliksa, a obecnie prowadzona jest przez jego wnuczkę Anielę Szajek oraz trzech prawnuków: Gerarda, Bartosza i Krzysztofa. Od początku swojej działalności zakład funkcjonuje w Granowie, w województwie wielkopolskim. Aktualnie zakład zajmuje powierzchnię 3100m2, a zatrudnienie znajduje w nim 150 osób.
Wyroby są dostępne w ponad 150 sklepach na terenie Wielkopolski oraz w kilkunastu hurtowniach na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Obecnie posiadamy 16 sklepów firmowych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.
Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu udanie łączymy tradycję z najnowszymi technologiami. Efektem są unikalne wyroby o najwyższej jakości, których smak doceniło już wielu klientów z całej Polski. Potwierdzeniem naszych umiejętności jest tytuł Najlepszego Producenta Wędlin, przyznany w 2014 roku podczas konkursów wędliniarskich na Międzynarodowych Targach Polagra w Poznaniu.


Historia zakładu Kliks-Szajek na 100 lecie firmy

Około 1905 roku do Granowa sprowadził się Eustachiusz Kliks z małżonką Barbarą z domu Przybecką i czwórką dzieci. Eustachiusz urodził się 29 marca 1863 r w Stęszewie. Tu też u swego ojca zdobył umiejętności w zawodzie. Od 1907 roku członek cechu rzeźnickiego w Stęszewie.

Do Granowa przybył z określonym zamiarem. Założył tu warsztat rzeźnicki.

Początki były bardzo skromne. Warsztat składał się z pomieszczenia uboju żywca, jeliciarni i pomieszczenia do produkcji wędlin. Asortyment wędlin ograniczał się do kiełbas, salcesonu, wątrobianki i kaszanki. Z okazji wielkich świąt zwłaszcza Wielkiej Nocy były wędzone szynki, boczki i być może co więcej.

Sprzedaż mięsa i wędlin zorganizowano w jednym z pomieszczeń domu mieszkalnego z wejściem od „frontu” to znaczy od ulicy (a ściślej mówiąc od drogi wiejskiej).
Praca we własnym warsztacie rzeźnickim była jedynym żródłem utrzymania stale zwiększającej się rodziny. Małżeństwo Eustachiusza i Barbary miało 4 synów i 6 córek zrodzonych w latach 1896–1919.

Utrzymanie tak licznej rodziny nie było rzeczą łatwą, tym bardziej , że w zawodzie tym była wielka konkurencja . Na miejscu w Granowie istniały jeszcze 2-3 warsztaty rzeźnickie oraz dobrze prosperująca Bekoniarnia w Grodzisku.
Eustachiusz zajmował się pracą w warsztacie ,szczególnie przygotowaniem dobrych wędlin , nierzadko przy pomocy małżonki Barbary, która przede wszystkim dzielnie stała za ladą sklepową nie bacząc na porę dnia i nocy.
Barbara powie później do swojej ukochanej synowej Pelagii: „Pamiętaj Pelu najważniejsze jest być za ladą w sklepie, obowiązki domowe na drugim miejscu zawsze je zdążysz zrobić choćby w niedzielę. Jeśli klient odejdzie niezadowolony to nie wróci”.

Wszyscy synowie (było ich czterech) wybrali zawód swego ojca, wyuczyli się jego fachu , zostali mistrzami rzeźnickimi .W kwietniu 1935 roku w wieku 72 lat umiera Eustachiusz Kliks. Po śmierci Eustachiusza zakład prowadzi jego żona Barbara.

Najmłodszy syn Feliks ma wtedy 24 lata, jest dobrze wyuczony w zawodzie , jest czeladnikiem. Na niego spadają obowiązki pełnione dotychczas przez ojca. Rzeźnictwo prosperuje dobrze, daje utrzymanie rodzinie i rokuje dobry rozwój.

Wojna 1939 r. przerywa ciąg pracy i nadzieję. Jak większość polskich rodzin ciężki los nie omija rodziny Kliksów. Zostają wysiedleni, pozostają jednak w stronach rodzinnych na terenie Gminy Granowo. Zmieniając parokrotnie miejsce zamieszkania. Utrzymują się z pracy najemnej.

W czasie okupacji w roku 1943 Feliks zawiera związek małżeński z Pelagią Bródką córką rolnika ur. 19.04.1918 r. w Granowie.

Po odzyskaniu wolności w 1945 roku, po trudach okresu wojny rodzina Kliksów wraca do swego domu zdewastowanego przez użytkowników z czasów okupacji.

Pustka! Trzeba zaczynać od nowa!

Barbara utrudzona ciężkim życiem na wygnaniu podupada na zdrowiu, oddaje w ręce syna Feliksa rolę głowy rodziny.

Feliks Kliks wraz z żoną Pelagią z wielkim zapałem i nadzieją podejmują trud przywrócenia do życia zakładu. Udaje się! Interes rozwija się dobrze i zapowiada się coraz lepiej. Zapotrzebowanie na żywność w wygłodzonym kraju nie maleje.

W 1947 roku Feliks Kliks po zdanym egzaminie uzyskuje tytuł mistrza rzeźnickiego.

Po przemianach politycznych w kraju w 1956 roku. Feliks odzyskuje prawo do prowadzenia własnego warsztatu rzemieślniczego. Dzięki uporowi i zaradności firma działa i rozbudowuje się. Dzięki zaś fachowości i umiejętności zawodowych , z otrzymywanego przydziału surowca mistrz produkował według starej receptury ojca smakowite: salcesony, wątrobianki, kaszanki, kiełbasę zwyczajną a czasem nawet polską. Wędliny od Kliksa były znane nawet poza granicami Granowa.

W tym czasie mimo wspomnianych wyżej trudności warsztat wzbogacił się o nowe maszyny: mieszalnik , kuter i inne. W ogrodzie wybudowano chłodnię-ziemiankę, to było wielkie osiągnięcie jak na owe czasy .W 1959 roku GS-y oddają zajmowany dotychczas sklep. Sprzedaż wraca do dawnego pomieszczenia. Do 1974 roku zakład działał ze zmiennym powodzeniem, zależnym od uzyskanych przydziałów surowca. Były nawet okresy całkowitego zastoju. Sytuację pogarszały ciągle zmieniające się przepisy . Dopiero rok 1975 przynosi zmiany sprzyjające rozwojowi działalności rzemieślniczej.

Nowe przepisy pozwalają na szerszy zakres pozyskiwania surowca: poprzez tak zwany ubój własny i stały znaczący ilościowo przydział mięsa z uboju w rzeźni państwowej. Ciągle jednak zapotrzebowanie przewyższa podaż . Zakład prosperuje jednak coraz lepiej. Pozwala to na zatrudnienie do pomocy w warsztacie okresowo 1-2 pracowników w zależności od potrzeb. Jednym z nich jest Bernard Szajek, mąż Anieli Kliks, z którym ślub zawarła w roku 1968.

W tej sytuacji żona Pelagia rzadziej pojawia się w warsztacie, gdzie , poza różnymi czynnościami , szczególnie zajmowała się przygotowaniem przypraw. Teraz zajmuje się przede wszystkim sprzedażą w sklepie a pracy jest tam sporo. Przed sklepem tworzą się kolejki.

Na początku lat 80-tych Feliks , nie doczekawszy się męskiego potomstwa , oddaje zakład w ręce najstarszej z pośród 4-ch córek Anieli ur. 1945 r. która zaniechała dotychczasowego zawodu krawcowej i wraz z mężem Bernardem Szajkiem mistrzem rzeźnickim ur. w roku 1943 w Grodzisku, podejmują trud kontynuowania dzieła przodków.

Feliks i Pelagia ciągle czynnie pomagają w rodzinnym warsztacie. Następuje czas przełomu. Młodzi spadkobiercy mają ambitne plany budowy nowoczesnego warsztatu rzeźnickiego na nowych fundamentach. Na razie działają nadal na „starych śmieciach” w warsztacie po ojcu Anieli.
Mała powierzchnia działki przy ulicy Szkolnej 10, gdzie znajdował się zakład nie pozwala na dalszą rozbudowę.

Bernard i Aniela Szajek podejmują decyzję budowy nowego zakładu. Zostaje zakupiona działka budowlana w Granowie przy ulicy Poznańskiej 50. W 1981 r. - rusza budowa. Nowy zakład zostaje oddany do użytku w 1985 r.

W nowym zakładzie jest prowadzony ubój trzody chlewnej i bydła, rozbiór mięsa i produkcja wędlin, wędzonek oraz wyrobów podrobowych. Firma sprzedaje swoje produkty poprzez dwa sklepy firmowe w Granowie i Stęszewie, dostarcza również wędliny na rynek poznański.

Kontynuowano produkcję przetwórczą z coraz lepszym skutkiem tak pod względem wysokiej jakości wyrobów jak i szerokiej gamy produkcji. Wielki wysiłek włożony w nową organizację zakładu przez małżeństwo Anieli i Bernarda Szajków zaowocował możliwością dziennej produkcji na poziomie ok. 3 ton i zatrudnieniu 15 osób.

W roku 1991 umiera nagle Feliks Kliks.

Od 1994 roku w zakładzie pomaga na stałe syn Gerard ur. w 1970 roku – absolwent Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Produkcja pysznych wędlin sukcesywnie wzrasta – brakuje miejsca w magazynach chłodniczych i w części produkcyjnej. W 1995 r. następuje rozbudowa zakładu do powierzchni 570m2. Od 1999 roku w zakładzie nie prowadzi się uboju zwierząt rzeźnych, powstaje w tym miejscu pomieszczenie rozbioru mięsa i chłodnia półtusz na wisząco. W grudniu 2001 r. Bernard podejmuje decyzję o budowie nowoczesnej podczyszczalni ścieków.

Bernard coraz częściej uskarża się na stan zdrowia, leczy się systematycznie w poradni kardiologicznej korzysta z kuracji w sanatorium. 
Zaangażowany rozwojem zakładu nie zawsze przestrzega zalecane przez lekarza postępowania. Pracuje! Chce pracować! Rodzinę Szajków spotyka ogromny cios , w marcu 2002 roku umiera nagle Bernard. Nie dane było mu nacieszyć się swoim dziełem.

Historia zatoczyła krąg. Podobnie jak Barbara Kliks po śmierci Eustachiusza w 1936 r. firmę przejmuje Aniela wraz z synami : Gerardem i Bartoszem ur. w 1979 r. Zmiany gospodarcze w kraju postępują coraz szybciej. Polska przygotowuje się do wstąpienia do Unii Europejskiej.

Jest to nowe wyzwanie dla rodziny Szajków. Dobrze ocenili zmiany na rynku kontynuując dzieło Bernarda , podejmują wielkie ryzyko i z jeszcze większym rozmachem przystępują do rozbudowy, modernizacji i nowoczesnego wyposażenia zakładu. Dofinansowanie z programu SAPARD znacznie pomogło w zrealizowaniu zamiaru. Zakład w pełni spełnia wymogi sanitarno - higieniczne Unii Europejskiej. Umożliwi to zapewne w przyszłości firmie ekspansję na rynki zagraniczne.

Zakład o tej wielkości można zaliczyć do jednego z najbardziej nowoczesnych nie tylko w rejonie Wielkopolski ale w kraju, jako jeden z nielicznych posiada własną podczyszczalnię ścieków.

Mówiąc prosto odpowiada wymogom czasów.

Aktualnie po latach zmian i rozbudowy zakład zajmuje ok. 2750 m2 powierzchni użytkowej a zatrudnienie w nim znajduje 80 osób. Dzienna produkcja wynosi od 6 do 8 ton czyli przeszło dwukrotnie więcej niż jeszcze 10 – 20 lat temu. W asortymencie ZPM „Szajek” znajdziemy mięso kulinarne z wieprzowiny, wołowiny i drobiu. Wyrobów można by wymienić wiele począwszy od zwykłej kaszanki na wytwornych szynkach skończywszy, co w sumie daje nam ok. 100 różnych produktów mięsnych. Oczywiście na samej produkcji się nie kończy. Firma posiada dobrze rozwiniętą sieć dystrybucji. Dzięki współpracy ze specjalistycznymi hurtowniami , wyroby ZPM „Szajek” trafiają do sklepów w całej Polsce. Z firmą współpracują także prywatne sklepy mięsno-spożywcze.

Wręczenie medalu im. Jana Kilińskiego

08 Luty 2016

     Dnia 7 lutego 2016  w Farze Poznańskiej jak co roku odbyła się msza św. w intencji Rzeźników, Wędliniarzy i Kucharzy. Po mszy św. zgromadzeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek gdzie oprócz przepysznych dań, nastąpiło również wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym dla rzemiosła polskiego.

Wręczenie medalu im. Jana Kilińskiego


     Dnia 7 lutego 2016  w Farze Poznańskiej jak co roku odbyła się msza św. w intencji Rzeźników, Wędliniarzy i Kucharzy. Po mszy św. zgromadzeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek gdzie oprócz przepysznych dań, nastąpiło również wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym dla rzemiosła polskiego.

     Wręczenia odznaczeń dokonał Starszy Cechu - Marek Bernaś wraz z prezesem Związku Rzemiosła Polskiego - Jerzym Bartnikiem. Wśród uhonorowanych znalazła się Aniela Szajek, która została odznaczona Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego. Jest to jedno z najwyższych odznaczeń w branży mięsnej.  

Zakłady Mięsne "Szajek" po raz kolejny najlepszym producentem wędlin w Polsce!

30 Wrzesień 2015

     Z wielką radością oznajmiamy, że Zakłady Mięsne Szajek ponownie otrzymały tytuł Najlepszego producenta wędlin w grupie zakładów większych w Polsce, który to przyznawany jest na Miedzynarodowych Targach Polagra w Poznaniu. Jest to duże osiągnięcie w branży mięsnej. Zdobycie po raz drugi z rzędu tytułu Najlepszego producenta wędlin w Polsce, tylko potwierdza doskonałą jakość produkowanych przez nas produktów. 

Zakłady Mięsne "Szajek" po raz kolejny najlepszym producentem wędlin w Polsce!


      Z wielką radością oznajmiamy, że Zakłady Mięsne Szajek ponownie otrzymały tytuł Najlepszego producenta wędlin w grupie zakładów większych w Polsce, który to przyznawany jest na Miedzynarodowych Targach Polagra w Poznaniu. Jest to duże osiągnięcie w branży mięsnej. Zdobycie po raz drugi z rzędu tytułu Najlepszego producenta wędlin w Polsce, tylko potwierdza doskonałą jakość produkowanych przez nas produktów.

     Ogólnopolskie konkursy wędliniarskie cieszą się coraz większą popularnością. Z każdym rokiem przybywa uczestników z branży mięsnej. W tym roku Zakłady Mięsne Szajek zdobyły dyplomy za:

Frankfurterki, 

Karczek po staropolsku,

Szynkę wędzoną, 

Kiełbasę po staropolsku.

Korzystając z okazji dziękujemy wszystkim naszym Klientom za zaufanie, którym nas obdarzacie. Jednocześnie zachęcamy smakoszów doskonałej wędliny do degustowania naszych wyrobów. Życzymy smacznego !  

Zakłady Mięsne "Szajek" najlepszym producentem wędlin w Polsce

28 Październik 2014

          Z radością informujemy, że w podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Polagra otrzymaliśmy tytuł Najlepszego Producenta Wędlin w grupie zakładów większych. 
Tytuł ten jest ukoronowaniem naszych wieloletnich starań o jakość oraz doskonały smak produktów. 
Tegoroczne Konkursy Wędliniarskie okazały się dla Nas bardzo hojne, dostarczając wielu dyplomów oraz wyróżnień.

Zakłady Mięsne "Szajek" najlepszym producentem wędlin w Polsce


Z radością informujemy, że w podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Polagra otrzymaliśmy tytuł Najlepszego Producenta Wędlin w grupie zakładów większych. Tytuł ten jest ukoronowaniem naszych wieloletnich starań o jakość oraz doskonały smak produktów. Tegoroczne Konkursy Wędliniarskie okazały się dla Nas bardzo hojne, dostarczając wielu dyplomów oraz wyróżnień. Bezkonkurencyjne w swoich kategoriach okazały się:

Szynka tradycyjna: I miejsce w kategorii wędzonki parzone.

Szynka wieprzowa, parzona oraz wędzona dymem olchowo-bukowym. Powstaje z wyselekcjonowanych elementów szynki wieprzowej z delikatną okrywą tłuszczową. Jako produkt powstający zgodnie z tradycyjną recepturą charakteryzuje się odpowiednią kruchością oraz wysoką zawartością mięsa (ze 100g mięsa otrzymujemy 85g produktu.

Szynkowa z pieprzem: I miejsce w kategorii kiełbasy średnio i grubo rozdrobnione.

Kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona, parzona, powstająca z wyselekcjonowanych elementów szynki wieprzowej. Charakterystyczny smak oraz aromat zapewniają jej całe ziarna zielonego pieprzu.

Kiełbasa z fileta Dziadka Feliksa: I miejsce w kategorii kiełbasy nietrwałe.

Kiełbasa drobiowa grubo rozdrobniona, powstająca z fileta z kurczaka, charakteryzująca się wysoką zawartością mięsa. Powstaje w procesie parzenia, wędzenia dymem olchowo-bukowym oraz zapiekania. Grube rozdrobnienie oraz proces zapiekania nadaje kiełbasie odpowiednią kruchość natomiast odpowiednio dobrane przyprawy doskonale komponuj się z delikatnym mięsem drobiowym.

Filet z kurczaka gotowany: I miejsce w kategorii drobiowe produkty blokowe.

Drobiowy produkt blokowy, powstający z fileta z kurczaka. Produkt parzony, niewędzony. Jeden z najdelikatniejszych produktów drobiowych.

Filet ze szpinakiem: I miejsce w kategorii dania warzywno mięsne.

Gotowy do spożycia filet z kurczaka ze szpinakiem. Smażony, wzbogacony o starannie dobrane przyprawy.

Kotlet wiosenny: I miejsce w kategorii gotowe potrawy mięsne.

Produkt gotowy do spożycia, powstały z rozdrobnionego fileta drobiowego, jajek oraz starannie dobranych przypraw.
Zachęcamy do spróbowania zwycięskich produktów oraz życzymy smacznego!

Certyfikat TÜV NORD

28 Lipiec 2014

Po ponad półrocznych przygotowaniach do uzyskania Certyfikatu IFS Food przez TÜV Nord Polska z przyjemnością ogłaszamy, iż z dniem 24 lipca 2014 Zakłady Mięsne "Szajek" wpisują się na listę zakładów spełniających najwyższe wymagania w zakresie rozbioru, przetwórstwa i produkcji mięsa wieprzowego oraz drobiowego.

Certyfikat TÜV NORD


Po ponad półrocznych przygotowaniach do uzyskania Certyfikatu IFS Food przez TÜV Nord Polska z przyjemnością ogłaszamy, iż z dniem 24 lipca 2014 Zakłady Mięsne "Szajek" wpisują się na listę zakładów spełniających najwyższe wymagania w zakresie rozbioru, przetwórstwa i produkcji mięsa wieprzowego oraz drobiowego.

TÜV NORD jest międzynarodową uznaną jednostką certyfikacyjną z długoletnim doświadczeniem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania.

Nasza firma certyfikowała się z zakresu IFS (International Food Standard). Jest to certyfikat dedykowany dla producentów żywności. Opracowany został przez Federację Niemieckich Detalistów (HDE) oraz Francuską Federację Handlu i Dystrybucji (FCD) – obecnie IFS Management GmbH.

Dzięki certyfikatowi firma jest pod stałą kontrolą i monitoringiem systemu zarządzania. Ponadto certyfikat IFS zapewnia, że producenci mogą liczyć na wzmocnienie zaufania konsumentów dla których bezpieczeństwo i jakość produktu jest bardzo ważna.

Certyfikowany system dzięki systematycznej analizie i nadzorowi nad procesami daje również wyższe bezpieczeństwo produktu i mniejsze ryzyko odpowiedzialności za produkt.

Wyroby Zakładów Mięsnych "Szajek" dostępne są w ponad 150 sklepach na terenie Wielkopolski oraz w kilkudziesięciu hurtowniach na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Obecnie posiadamy 20 sklepów firmowych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Zaktualizowano: 9 maj 2018

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Pracownik rozbioru

Pracownik wędzarni

- Nie wymagamy doświadczenia - przyuczymy do zawodu

- Praca od poniedziałku do piątku

- Praca w trybie jednozmianowym

 

Prosimy o przesłanie swojej kandydatury z interesującym stanowiskiem pracy w tytule wiadomości na adres:

rekrutacja@szajek.pl

Uczymy praktycznej nauki zawodu w następujących zawodach:

  • wędliniarz-kucharz
  • kucharz
  • sprzedawca

Zapewniamy:

  • praktyki pod opieką doświadczonych fachowców
  • atrakcyjny program praktyk
  • możliwość dostosowania praktyk do upodobań ucznia
  • po ukończeniu nauki możliwość zdawania egzaminu czeladniczego (honorowanego w całej UE)
  • praktyka w przyjaznej atmosferze
ADRES POCZTOWY:
Zakłady Mięsne Szajek Sp.z o.o. Sp.k.
ul. Poznańska 50b
62-066 Granowo
tel.: 61 44 72 206
tel.: 61 44 71 574
fax.: 61 44 72 071