rozbudowa zakładu - roboty w branży elektrycznej

Data ogłoszenia: 2016-02-24, data zakończenia: 2016-03-09


Zapytanie ofertowe nr 2/2016

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej związanych z rozbudową zakładu Zakładów Mięsnych "Szajek" Sp. z o.o. Sp. k. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami zawierają pliki zamieszczone poniżej:

ZałącznikRozmar
Pytania_i_odpowiedzi_branza_elektryczna.pdf24,76 KB
Pytania_i_odpowiedzi_branza_elektryczna_2.pdf23,88 KB
Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty.docx25,56 KB
Zalacznik_nr_2_Wykaz_robot.docx19,59 KB
Zalacznik_nr_3_Wykaz_osob.docx23,35 KB
Zalacznik_nr_4_Wzor_umowy_branza_elektryczna_m.doc113 KB
Zalacznik_nr_5_Przedmiar_roboty_elektryczne.pdf143,04 KB
Zalacznik_nr_6_Projekt_budowlany.pdf32,37 MB
Zapytanie_ofertowe_roboty_elektryczne.docx29,46 KB