W związku z przedsięwzięciem na realizację którego złożono wniosek o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, inwestycja A 1.4.1. “Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, działanie “Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury”, Szajek Sp. k. ogłasza postępowanie przetargowe na dostawę maszyny pakującej rolowej. Szczegóły postępowania zawierają poniższe załączniki:

Zapytanie ofertowe – Maszyna do pakowania 09.03.2023

Formularz oferty 09.03.2023

Wyniki postępowania

W związku z przedsięwzięciem na realizację którego złożono wniosek o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, inwestycja A 1.4.1. “Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, działanie “Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury”, Szajek Sp. k. ogłasza postępowanie przetargowe na wdrożenie systemu łączącego punkty sprzedaży z centralą firmy. Szczegóły postępowania zawierają poniższe załączniki:

Zapytanie ofertowe – System informatyczny 09.03.2023

Formularz oferty 09.03.2023